Anasayfa

English

Anasayfa Hakkımızda Sürdürülebilirlik Sosyal Projelerimiz

Sosyal Projelerimiz

Ticari faaliyetlerimizin ötesinde, kurumsal sosyal sorumluluğumuzu tüm iş süreçlerimize yansıtırız. Almetsan’ın sosyal sorumluluğu öncelikle çalışanlarına karşıdır. Bunun da ötesinde, gücümüzü, tüm paydaşlarımıza, içinde yaşadığımız topluma ve çevreye katkı sağlayacak şekilde yönlendiririz.

Takım arkadaşlarımıza sağladığımız güvenli çalışma ortamında kişisel gelişimlerini destekleyen fırsatlar sunarız. Almetsan ile çalışan her insanın iş güvenliği ve sağlığı konusunu, Almetsan tüm iş süreçlerinde derinlemesine değerlendirir, proaktif bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi uygular ve bunu sürekli geliştirir.

Almetsan’ın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının temelinde sürdürülebilirlik hedeflerini hayata geçirecek ve ileriye taşıyacak profesyonel takım arkadaşları yer alır. Bu profili korumak ve geliştirmek için öncelikle insan haklarına saygılı bir çalışma ortama sağlarız. Etkin bir çalışma ortamında farklılıklardan değer yaratmaya çalışırız.

Takım arkadaşlarımızı onay beklemek yerine yetkinlikleri çerçevesinde bireysel inisiyatif kullanmaları için teşvik ederiz. Organizasyonun her seviyesinde, takım arkadaşlarımızın kendi işlerinin liderleri olmaları için zemin hazırlarız. Ortak hedefler etrafında motive olan takım arkadaşlarımıza, ihtiyaç duydukları her durumda işlerini ve kendilerini geliştirecek mesleki eğitim ve seminer olanakları sunarız.

Sadece kendi operasyonlarımız içerisinde yer alan insanlarla değil aynı zamanda için yaşadığımız toplumla beraber gelişmeyi hedefleriz. Bizim iş yapış şeklimizle içinde yaşadığımız toplumun iş yapış şeklini de iyileştirmenin çabası içerisindeyiz. Yerel iş ve eğitim faaliyetlerini, uluslararası kalite standartlarına uygun olması için destekleriz. Toplumsal gelişimi sürekli kılmak amacıyla ulusal ve sektörel eğitim faaliyetlerine katkıda bulunur, bu tarz projelerin başlatılması ve geliştirilmesinde öncü rol üstleniriz.