Anasayfa

English

Anasayfa Hakkımızda Kalite Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikamız

Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikamız

Almetsan, faaliyetleri nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazayı engellemek amacıyla kapsamlı Çevre, İş Güvenliği ve Sağlığı (ÇGS) programı uygular. Tüm süreçlerde çevreye saygı, iş güvenliği ve sağlık koşulları öncelikli olarak ele alınır. Almetsan yönetiminin her kademesi, ÇGS ile ilgili tüm yasal gereklilikleri yerine getirmeyi ve bundan çok daha fazlasını gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Almetsan yönetimi, tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır. ÇGS performansında başarımızın anahtarı, herhangi bir kaza, olay, hastalık veya çevresel zarar gerçekleşmeden, risklerin tespiti ve bunlara karşı alınan proaktif eylem planlarını uygulamaktaki hız ve kararlılığımızdır. Planların başarısını ve standartlara uygunluk derecesi sürekli takip edilir ve ÇGS programı mevcut koşullar, bilgi ve teknolojiler ışığında güncellenir. Bu planlar ve aksiyonlar sayesinde hem çalışanlar hem de ilişkili tüm insanlar için güvenli bir iş ortamı yaratmak hedeflenir. Tüm çalışanların kendi işleri sırasında diğer insanlara ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışmaları beklenir. Buna ek olarak doğal kaynakların verimli kullanımı ve firma aktivitelerinin çevresel etkilerinin minimize edilmesi; her türlü yasal gerekliliği karşılamanin ötesinde, örnek olacak uygulamaları hayata geçirmek hedeflenir.

ÇGS uygulamalarımızın temeli, iyi bilgilendirilmiş ve motive edilmiş, tüm tehlikelere karşı sorumlu ve önleyici bilinç sahibi iş gücü ve yönetimin varlığına dayanır. ÇGS programı çerçevesinde, tüm çalışanlardan kendi sorumluluklarını yerine getirmesini bekleriz. Bu sorumluluklar, yetkiler dahilinde tehlikelerin ortadan kaldırılmasını veya olası tehlikelerin gerekli birimlere bildirilmesini, tüm iş güvenliği uygulamalarına aktif bir şekilde katılmayı ve destek vermeyi kapsar.

ÇGS politikasındaki süreklilik, firma bünyesindeki herkesin bilinçlendirilmesi, programın prensiplerinden hiçbir koşulda taviz vermemek ve her kademedeki tüm firma çalışanlarının ÇGS'ye tam bağlılığı, Almetsan'ın iş yapma kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır.