Anasayfa

English

Anasayfa Hakkımızda Sürdürülebilirlik Çevre Projelerimiz

Çevre Projelerimiz

Almetsan ve takım arkadaşları olarak, ulusal ve uluslararası çevre mevzuatı ve düzenlemelerine uyumun ötesinde sürdürülebilir çözümler uygulama çabası içerisindeyiz. Kurumsal faaliyetlerimiz içerisinde yer alan bütün süreçleri bu yaklaşımla değerlendirip, sürekli iyileştirmeyi hedefleriz.

Almetsan üretim süreçlerinde, yüksek teknolojiye yapılan yatırımlar ile doğal kaynak kullanımı sınırlandırılmıştır. Ticari faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan etkimizi minimize etmek için kapsamlı bir çevre yönetim sistemi kullanırız. Çevreye olan sorumluluğumuz konusunda kurumsal farkındalık yaratmayı ve bu sorumluluğa uygun çalışmayı ilke ediniriz. Bu konuda hem eğitim hem de teknoloji yatırımlarından etkin bir şekilde faydalanırız.

İş modelimiz gereği sipariş bazlı üretim planlaması sayesinde hammadde kullanımının verimliliğini artırırız. Ürün geliştirme çalışmalarımız sayesinde ürün performansı artılırken sarf edilen hammadde miktarı azaltılır. Bu sayede ekonomik gelişimi, doğal kaynak kullanımına birebir bağlı olmaktan çıkarırız. Daha az doğal kaynak kullanımı, daha yüksek mukavemet ve esnek tasarım olanakları sunan ürünlerimiz, hem yapı projelerine ivme kazandırmakta hem de bu gelişimi doğaya karşı daha saygılı yapmayı mümkün kılmaktadır.